Last updated: 31-08-2021

De kwaliteit van de lucht in je huis is een van de belangrijkste factoren voor het binnenklimaat. De lucht die we inademen beïnvloedt niet alleen ons welzijn, maar heeft ook invloed op onze gezondheid. De luchtkwaliteit in huis wordt gekenmerkt door luchttemperatuur, luchtvochtigheid en luchtcirculatie. Maar ook samenstelling en vervuiling spelen een rol. Er zijn verschillende manieren om de luchtkwaliteit te verbeteren, die hier worden voorgesteld.
De belangrijkste feiten in het kort

 • Luchtkwaliteit heeft invloed op de gezondheid en het welzijn van mensen. Slechte luchtkwaliteit uit zich in hoofdpijn, malaise en slechte concentratie, tot allergische reacties en ziekten van verschillende organen.
 • De luchtkwaliteit wordt bepaald door de temperatuur, vochtigheid, circulatie, samenstelling en zuiverheid van de lucht. Deze factoren moeten op elkaar inwerken bij het optimaliseren van de lucht in kamers.
 • De luchtkwaliteit kan met eenvoudige middelen verbeterd worden. Naast apparaten als airconditioners, luchtbevochtigers en ontvochtigers is een goede ventilatie van cruciaal belang voor optimale lucht.

Definitie: Wat is luchtkwaliteit?

Luchtkwaliteit beschrijft de eigenschappen van de lucht in een bepaalde ruimte. Bijzondere aandacht wordt besteed aan luchtverontreinigingen zoals fijn stof, koolmonoxide, stikstofdioxide en zwaveldioxide. Schone lucht is een belangrijk probleem, vooral in stedelijke gebieden, maar ook de luchtkwaliteit thuis is belangrijk.

De luchtkwaliteit in huis is van cruciaal belang voor het binnenklimaat. (Image source: pixabay.com / Pexels)

De luchtkwaliteit in iemands eigen huis wordt gekenmerkt door factoren als vochtigheid, temperatuur, circulatie, zuurstofgehalte en zuiverheid, naast vervuiling.

Achtergrond: Wat je moet weten over luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit is een factor van groot belang, vooral in stedelijke gebieden. Maar ook in huis is de luchtkwaliteit belangrijk, omdat mensen de meeste tijd binnenshuis doorbrengen. In de volgende hoofdstukken willen we uitleggen uit welke aspecten luchtkwaliteit bestaat, welke effecten luchtkwaliteit op mensen heeft. We zullen ook bekijken hoe de luchtkwaliteit beoordeeld kan worden en hoe die verbeterd kan worden.

Waar hangt de luchtkwaliteit van af?

De luchtkwaliteit hangt af van verschillende factoren. Het is ook belangrijk onderscheid te maken tussen de luchtkwaliteit binnenshuis en buitenshuis. De luchtkwaliteit in woonruimten wordt in principe bepaald door de volgende factoren

 • Luchttemperatuur
 • Luchtvochtigheid
 • Samenstelling en zuurstofgehalte
 • Luchtzuiverheid
 • Luchtcirculatie

Deze factoren hebben verschillende effecten op ons welzijn. Ook deze aspecten van de luchtkwaliteit kunnen op verschillende manieren worden beïnvloed en beheerst. Ook de omstandigheden ter plaatse kunnen bepalend zijn voor de luchtkwaliteit. Zo kunnen bijvoorbeeld geografische omstandigheden de luchttemperatuur en de vochtigheid bepalen. Infrastructuur heeft ook invloed op de luchtkwaliteit. Als de woning aan een belangrijke weg ligt, kan de blootstelling aan fijn stof in de lucht van de woning ook aanzienlijk zijn. Last but not least kunnen ook het type en de ouderdom van het gebouw de luchtkwaliteit beïnvloeden. Bouwmaterialen kunnen giftige stoffen in de lucht brengen. De lucht kan ook verontreinigd zijn met schimmelsporen.

De lucht in steden is vervuild met fijn stof en andere verontreinigende stoffen. Dit beïnvloedt ook de lucht in huis, tenzij die gefilterd wordt. (Image source: pixabay.com / TheDigitalArtist)

Hoe meet je de luchtkwaliteit?

De luchtkwaliteit in stedelijke gebieden wordt gemeten met behulp van meetstations. Deze registreren en evalueren regelmatig de waarden voor vervuiling, temperatuur en vochtigheid. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om de luchtkwaliteit te beoordelen. Er zijn bepaalde categorieën voor de luchtkwaliteit, maar die zijn niet uniform en kunnen van land tot land verschillen. Deze metingen kunnen door particulieren bekeken worden, maar ze kunnen niet nagebootst worden. Dit is zelfs niet nodig om de luchtkwaliteit in je eigen huis te meten. De luchtkwaliteitscriteria die we al opgesomd hebben, kunnen met verschillende apparaten gemeten worden. De volgende tabel geeft je een overzicht van hoe je de factoren kunt meten:
Factor Meter
Luchttemperatuur Thermometer
Vochtigheid Hygrometer, (thermo-hygrometer)
Zuurstofgehalte en samenstelling kamerluchtmeter
Luchtvervuiling kamerluchtmeter
Luchtcirculatie Moeilijk te meten

Als je de luchtkwaliteit zorgvuldig wilt controleren, zijn er speciale kamerluchtmeters die de luchtwaarden voortdurend meten en registreren.

Wat is goede of slechte luchtkwaliteit?

De luchtkwaliteit is goed als alle factoren in het voor de mens ideale bereik liggen. Voor buitenlucht zijn er speciale categorieën die gebruikt kunnen worden om de lucht te beoordelen. Voor binnenruimtes zijn zulke categorieën minder bruikbaar. Een overzicht van de ideale waarden voor binnenlucht:
Aspect Waarde
Temperatuur 20 tot 25°C
Vochtigheid 40 tot 60%
Zuurstofgehalte hx ca. 21%
Luchtcirculatie Niet meetbaar

Voor een optimale luchtkwaliteit moeten dus alle waarden in het ideale bereik liggen. Belangrijker dan temperatuur en vochtigheid is echter de verontreiniging van de lucht. Gifstoffen in de lucht kunnen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid.

Waarom is de luchtkwaliteit in huis zo belangrijk?

De luchtkwaliteit in huis is belangrijk omdat mensen het grootste deel van hun tijd binnenshuis doorbrengen. Het huis moet de plaats zijn waar je je het meest op je gemak en goed voelt. Als de luchtkwaliteit in je huis niet optimaal is, heeft dat invloed op je algemeen welzijn en je gezondheid.

Symptomen van slechte luchtkwaliteit zijn hoofdpijn, slechte concentratie en misselijkheid

. Maar slechte lucht, en vooral lucht die vervuild is met vervuiling en giftige stoffen, kan op lange termijn gevolgen hebben voor onze gezondheid. Buikpijn of zelfs huid-, ademhalings-, oog- en longziekten kunnen het gevolg zijn in het ergste geval.

Welke effecten heeft de luchtkwaliteit op onze gezondheid?

De luchtkwaliteit in onze huizen heeft invloed op zowel onze gezondheid als ons welzijn. Alleen als de ideale omstandigheden aanwezig zijn, kunnen mensen zich volledig ontspannen of op hun best presteren. Afhankelijk van hoe lang iemand aan slechte lucht wordt blootgesteld en van de kwaliteit van de lucht, zijn de effecten verschillend. De volgende symptomen kunnen door slechte lucht veroorzaakt worden

 • Gebrek aan concentratie
 • Je onwel voelen
 • Duizeligheid
 • Ademhalingsmoeilijkheden
 • Geïrriteerde hoest
 • Allergische reacties
 • Verzwakt immuunsysteem
 • Aandoeningen van de luchtwegen en longen
 • Huidziekten

Wie heeft vooral te lijden onder slechte luchtkwaliteit?

In principe hebben alle mensen last van een slechte luchtkwaliteit. Doorslaggevend is hoe gevoelig de persoon is, hoe functioneel het immuunsysteem is, en hoe lang men aan de slechte lucht wordt blootgesteld. Groepen met een verzwakt immuunsysteem moeten extra aandacht besteden aan de luchtkwaliteit. Deze groepen zijn onder meer

 • Senioren
 • Kinderen
 • Allergiepatiënten
 • Mensen met longziekten of aandoeningen van de luchtwegen

Toch kunnen ook mensen die niet tot deze groepen behoren door een slechte luchtkwaliteit getroffen worden. Vooral als ze lange tijd in kamers met slechte lucht doorbrengen.

Hoe kan ik de luchtkwaliteit in de woonruimte verbeteren?

Er zijn verschillende manieren om de luchtkwaliteit binnenshuis te verbeteren. Omdat de luchtkwaliteit van verschillende factoren afhangt, zoals hierboven vermeld, moet met al deze factoren rekening gehouden worden en moeten ze geoptimaliseerd worden. De luchtkwaliteit in huis verbeteren is niet moeilijk en kan vaak gedaan worden zonder grote veranderingen in levensstijl of investeringen. Het hangt af van de kwaliteit van de lucht en van de mogelijkheden die je hebt. Hier zijn wat tips om de luchtkwaliteit onmiddellijk te verbeteren

 • Ventileer regelmatig (minstens 3 keer per dag gedurende minstens 10 minuten)
 • Verwijder regelmatig stof, vermijd bronnen van stof
 • Beperk de vochtigheid tot een minimum
 • Vermijd plastic (giftige dampen)

Luchtkwaliteit: praktische toepassing en voordelen

Het is onbetwist dat luchtkwaliteit erg belangrijk is. Om de luchtkwaliteit te optimaliseren, moeten de afzonderlijke factoren die de kwaliteit bepalen verbeterd worden. Zelfs kleine aanpassingen kunnen een groot verschil maken. In het volgende willen we bespreken wat de verschillende aspecten van luchtkwaliteit zijn en hoe ze verbeterd kunnen worden.

Luchtkwaliteit en binnenklimaat

Luchtkwaliteit is een van de belangrijkste factoren van het binnenklimaat. Het binnenklimaat bepaalt hoe comfortabel je je voelt. Alleen onder een optimaal binnenklimaat kunnen mensen op hun best presteren of zich het prettigst voelen.

We brengen het grootste deel van ons leven binnenshuis door. Deze moeten ons de ideale omstandigheden geven om ons gezond te ontwikkelen. (Image source: pixabay.com / StockSnap)

Behalve de luchtkwaliteit spelen ook de grootte, de constructie en de inrichting een rol in het binnenklimaat. Niettemin is de luchtkwaliteit een van de meest essentiële factoren van het binnenklimaat. Daarom mag de luchtkwaliteit niet verwaarloosd worden bij het scheppen van het ideale binnenklimaat. De luchtkwaliteit is ook een van de gemakkelijkst te beïnvloeden factoren en heeft het grootste effect op het algehele gevoel van de kamer.

Luchttemperatuur

Luchttemperatuur, of kamertemperatuur in huis, is een van de belangrijkste factoren voor het binnenklimaat. We vinden lucht die te warm is oncomfortabel en we beginnen te zweten; lucht die te koud is, is ook oncomfortabel en kan tot verkoudheid leiden. Hoewel iedereen zijn eigen waarneming van temperatuur heeft, kunnen deskundigen toch schatten wat de optimale luchttemperatuur is. Afhankelijk van de ruimte en de activiteit is het tussen de 18 en 25 graden.

Wist je waarom de optimale kamertemperatuur lager is dan de menselijke lichaamstemperatuur? Dit is het gevolg van temperatuurnivellering. Ons lichaam produceert voortdurend warmte die aan de omgeving afgegeven moet worden. De warmte kan alleen afgegeven worden als de omgeving koeler is dan het menselijk lichaam. Bij temperaturen van rond de 23 graden zijn de door het lichaam geproduceerde warmte en de afgegeven warmte ongeveer in evenwicht.

Je kunt de luchttemperatuur beïnvloeden door te verwarmen, te ventileren of airconditioning te gebruiken. Merk op dat geklimatiseerde of verwarmde lucht vaak droog is. Het is daarom zinvol deze apparaten te gebruiken in combinatie met een luchtbevochtiger.

Vochtigheid

De luchtvochtigheid is de tweede beslissende factor die beïnvloedt hoe aangenaam we de lucht vinden. Dit komt omdat zowel te droge als te vochtige lucht het moeilijk maakt om te ademen en ons gevoel van welzijn aantast.

De ideale luchtvochtigheid in kamers is ongeveer 40 tot 60%

. Als de luchtvochtigheid te laag is, is dat merkbaar in ons ademhalingsstelsel. Ademen is moeilijk en oncomfortabel, hoesten wordt irritant en ook potentiële ziekteverwekkers kunnen zich gemakkelijker vermenigvuldigen dankzij verzwakte slijmvliezen. Een te hoge luchtvochtigheid maakt het ook moeilijk om te ademen. Bovendien voelt de vochtigheid onaangenaam aan op de huid. Bovendien is vochtige lucht de belangrijkste oorzaak van schimmel, en ook andere ziektekiemen en ongedierte houden van vochtige lucht. Je kunt de luchtvochtigheid beïnvloeden met behulp van luchtbevochtigers en luchtontvochtigers. Zoals de namen doen vermoeden, geeft de luchtbevochtiger meer vochtigheid en de ontvochtiger minder vochtigheid. De luchtbevochtiger sproeit fijne waterdamp in de lucht, die over de hele kamer verdeeld wordt en de luchtvochtigheid verhoogt. Verschillende geuren kunnen ook met de luchtbevochtiger worden verstoven. De luchtbevochtiger is vooral nuttig in kamers waar veel verwarmd wordt of waar de airconditioner of apparaten draaien. Deze toestellen veroorzaken meestal droge lucht, en een luchtbevochtiger kan uitkomst bieden. De luchtontvochtiger daarentegen filtert de lucht en onttrekt er het water aan. Dit apparaat is nuttig in kelders, badkamers zonder ramen, en andere kamers zonder ventilatie die een hoge luchtvochtigheid neigen te hebben. Ontvochtigers verbruiken veel elektriciteit, en daarom moeten ze de laatste oplossing zijn. Maar ook zonder deze apparaten kun je de luchtvochtigheid beïnvloeden. We hebben de volgende tips voor je samengevat

 • Ventileer regelmatig (duw- of trekbeluchting)
 • Laat wasgoed niet in de flat drogen
 • Wrijf de badkamer droog na gebruik

Zuurstofgehalte

Zuurstofgehalte is een van de belangrijkste factoren voor de luchtkwaliteit. Mensen hebben immers zuurstof nodig om te leven.

In het ideale geval is het zuurstofgehalte van de lucht ongeveer 21%.

Het zuurstofgehalte van de lucht blijft in de meeste gevallen stabiel en daalt zelden tot onder de 16%. Boven dit niveau worden de negatieve gevolgen van zuurstoftekort duidelijk, zoals malaise, slechte concentratie, hoofdpijn of zelfs bewustzijnsverlies. In het gewone spraakgebruik spreekt men van “muffe lucht” als ruimten waarin mensen lange tijd verblijven niet geventileerd worden. De hoeveelheid zuurstof neemt af, terwijl de hoeveelheid CO2 toeneemt. Door een kamer gewoon te ventileren komt er “verse” lucht in. Een paar minuten luchten brengt nieuwe zuurstof binnen. Overigens werkt ventilatie het best en het snelst als er tocht is, d.w.z. als de ramen aan beide kanten van de kamer open kunnen.

Zuiverheid en samenstelling van de lucht

Behalve het zuurstofgehalte zijn ook andere bestanddelen van de lucht van belang. Ademlucht is een mengsel van gassen dat idealiter een bepaalde hoeveelheid van verschillende gassen bevat. De samenstelling van de ademlucht is als volgt:

Gas proportie
Stikstof ca. 78%
Zuurstof ca. 21%
Argon ca. 0,93%
Koolstofdioxide ca. 0,04%
Sporengas ca. 0,01%
Waterdamp ca. 1,3% volumefractie nabij de grond

Deze waarden zijn meestal stabiel in de lucht en veranderen weinig. Omdat mensen zuurstof inademen en kooldioxide uitademen, kunnen de verhoudingen van deze gassen in de loop van de tijd veranderen, maar zelden overschrijden ze de grenswaarden. Behalve met de natuurlijke samenstelling van de lucht die we inademen, moet ook rekening gehouden worden met de mate van vervuiling. De volgende verontreinigende stoffen spelen een rol bij de beoordeling van de luchtkwaliteit

 • Ozon
 • Fijn stof
 • Stikstofdioxide
 • Zwaveldioxide
 • Koolmonoxide

In flats en huizen moet ook de luchtverontreiniging door woongiffen getest worden. Dit zijn giftige stoffen die door kunststoffen in de lucht kunnen komen en zeer schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn. Lijmen, vernissen, of uitlaatgassen die giftige stoffen bevatten die schadelijk zijn maar niet bij wet verboden, kunnen gevaarlijk worden. Vooral als je lange tijd blootgesteld wordt aan lucht die vervuild is met giftige stoffen, kan dit ernstige gevolgen hebben. Giftige

gassen die de lucht binnenshuis kunnen verontreinigen kunnen afkomstig zijn van PVC, vinyl, of zelfs synthetische vezelproducten

. Deze giftige stoffen kunnen vermeden worden door onderzoek te doen naar verschillende producten en bijzonder giftige producten te vermijden. Intensieve ventilatie of het vermijden van ruimten die nu door luchtgiffen worden aangetast zijn ook mogelijke oplossingen. Als symptomen zoals kwaaltjes, buikpijn, duizeligheid en malaise lang aanhouden, vooral als de kamer verlaten wordt of de bron van het gif verwijderd wordt, moet onmiddellijk een arts geraadpleegd worden. Behalve door deze chemische stoffen kan de lucht in huis ook verontreinigd zijn door stof, schimmelsporen, mijten of onaangename geuren. Maar ook die kunnen op een betrekkelijk eenvoudige manier weggewerkt en vermeden worden.

 • Afstoffen: Veeg regelmatig en plaats voorwerpen die de neiging hebben stof te verzamelen in kastjes of kasten.
 • Stofzuigen: Stofzuig tapijten, meubels en ander textiel regelmatig en grondig.
 • Schimmel: Vermijd vochtigheid, als er schimmel wordt aangetroffen, bestrijd die dan onmiddellijk en schakel zo nodig specialisten in.
 • Mijten: Verschoon en was beddengoed regelmatig, vervang oude kussens en matrassen.
 • Geuren: Zoek de bron op en verwijder hem of maak hem schoon, geurdispensers en luchtverfrissers helpen ook.

Luchtcirculatie

Luchtcirculatie is een factor in de luchtkwaliteit die veel mensen over het hoofd zien. Toch is het belangrijk er rekening mee te houden. Want luchtcirculatie kan ook andere factoren van de luchtkwaliteit verbeteren.

Luchtcirculatie is lucht in beweging. Daarentegen vinden we muffe, benauwde lucht onaangenaam.

Goed ventileren en de lucht in beweging houden, en ook “ruimte voor lucht” creëren, kan de lucht in je huis verbeteren. Je kunt deze tips volgen om de luchtcirculatie in je huis te verbeteren

 • Ventileer regelmatig of laat de ramen steeds open staan
 • Sluit deuren tussen kamers niet
 • Maak kamers niet rommelig met te veel voorwerpen
 • Zet zo nodig ventilatoren op of installeer ventilatie

Natuurlijk moet de luchtcirculatie niet overdreven worden. Hoewel een uitwisseling van lucht tussen verschillende kamers of tussen binnen en buiten aangenaam en noodzakelijk is, kan een tocht ook negatieve gevolgen hebben. Er mag geen tocht zijn, vooral niet in kamers waar kleine kinderen of senioren zijn. Dit kan deze mensen vatbaarder maken voor ziekte.

Kinderen zijn bijzonder gevoelig voor luchtkwaliteit omdat ze nog in ontwikkeling zijn. (Image source: pixabay.com / ambermb)

Ook aan huisdieren moet aandacht besteed worden. Zo mag er bijvoorbeeld geen tocht zijn op plaatsen waar kooien of terrariums staan. Grote temperatuurschommelingen moeten ook vermeden worden.

Bronnen: De beste plaatsen om te beginnen voor luchtkwaliteit

Als je meer over luchtkwaliteit te weten wilt komen, zijn er veel manieren om dat te doen. Behalve gespecialiseerde wetenschappelijke studies zijn er ook tijdschriften die gespecialiseerd zijn in de woon- en leefomgeving die dit onderwerp uitvoerig onderzoeken en bespreken. Je kunt op het Internet ook veel bronnen vinden die over de luchtkwaliteit in huis gaan. Je vindt gelijkgestemden op forums over huis, tuin en inrichting, en er zijn ook veel gidsen en deskundigen beschikbaar als je specifieke vragen hebt.

Wat zijn enkele populaire boeken over luchtkwaliteit?

Er bestaan verschillende boeken over luchtkwaliteit. Dit onderwerp kan vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden. Luchtkwaliteit in geografische gebieden, in de woningbouw, als onderdeel van het binnenklimaat of als gezondheidsaspect.

Conclusie

Luchtkwaliteit is een aspect van het binnenklimaat dat een sterke invloed kan hebben op ons welzijn en onze gezondheid. Slechte lucht laat zich voelen door hoofdpijn, misselijkheid of zelfs allergische reacties en ziektes. De luchtkwaliteit wordt bepaald door verschillende factoren, waaronder luchttemperatuur, vochtigheid, circulatie, samenstelling en vervuiling. Optimale binnenlucht heeft een temperatuur van ongeveer 18 tot 25 graden, een vochtigheidsgehalte van 40 tot 60%, een zuurstofgehalte van ongeveer 21% en is niet verontreinigd door giftige stoffen, fijn stof, schimmelsporen of onaangename geuren. De luchtkwaliteit kan met verschillende methoden verbeterd worden. Een goede ventilatie is bijzonder belangrijk om de luchtkwaliteit onmiddellijk te verbeteren. Bovendien kan de luchtkwaliteit verbeterd worden met behulp van apparaten als luchtontvochtigers, airconditioners of geurdispensers.

Reviews