Laatst bijgewerkt: 13-10-2021

Welkom bij onze grote houtketel test 2022. Hier stellen we alle houtketels voor die we uitvoerig getest hebben. We hebben gedetailleerde achtergrondinformatie samengesteld en een samenvatting van beoordelingen van klanten op het internet toegevoegd.

We willen je aankoopbeslissing graag vergemakkelijken en je helpen de beste houtketel voor je te vinden.

Je vindt in onze gids ook antwoorden op veel gestelde vragen. Als ze beschikbaar zijn, bieden we ook interessante testvideo’s aan. Verder vind je op deze pagina ook enkele belangrijke gegevens waar je beslist aandacht aan moet besteden als je een boomstamboiler wilt kopen.
Belangrijk om te weten

 • De houtvergassingsketel is een houtvergasser die vooral populair is voor eengezinswoningen. In een boomstamboiler worden de houtblokken verbrand. Het verwarmingssysteem is overtuigend omdat het bijzonder milieuvriendelijk en energiezuinig is.
 • In een houtketel wordt hout voortdurend “vergast” met een gasvlam. Dit gebeurt in verschillende fasen, waardoor de moleculen uiteenvallen.
 • Bij een houtketel is het belangrijk het rendement, de bufferopslag, de vulruimte en de verontreinigende uitstoot te vergelijken.

Beste Boiler: Onze selectie

Gids: Vragen die je jezelf moet stellen voor je een houtketel koopt

Wat is een houtketel?

De houtverwarmingsketel is een houtvergasser, een van de klassieke houtverwarmingssystemen. De boomstamboiler wordt gebruikt voor eengezinswoningen en kan ook gebruikt worden voor warmwatervoorziening. Door zijn hoge vermogen kan de boomstamboiler huizen snel verwarmen.

De boomstamketel dankt zijn naam aan het feit dat hij voornamelijk met brandhout gestookt wordt.(kaboompics / Pixabay)

Met een boomstamketel worden doorlopende houtblokken efficiënt verbrand, met slechts geringe emissies tot gevolg. Het hout kan tot een halve meter lang zijn en kan handmatig of automatisch worden toegevoegd. Houtkachels zijn populaire kachels omdat ze milieuvriendelijk en energiezuinig zijn, maar ook heel gemakkelijk in het gebruik.

Hout is een goedkoop verbrandingsmateriaal met een hoog rendement. Hout is ook gemakkelijk zelf te produceren. Een ander voordeel van hout is dat het een milieuvriendelijke hulpbron is.

Hoe werkt een boomstamboiler?

In een kloofhoutketel wordt hout voortdurend “vergast” met een gasvlam. Wat er precies gebeurt zie je in de volgende tabel.

Fase proces
1. In de verwarmings- en droogfase worden de boomstammen verwarmd. Bij een temperatuur van ongeveer 200 graden Celsius verdampt het water dat in de bovenste kamer wordt gebracht samen met de houtblokken.
2e In de pyrolytische ontledingsfase vindt thermisch geïnduceerde ontleding plaats van de moleculen waaruit een houtblok is opgebouwd bij een temperatuur tussen 150 en 500 graden Celsius.
3e Tijdens de oxidatiefase reageren de gasvormige, vloeibare en vaste componenten. Hierdoor stijgt de temperatuur verder en worden koolwaterstofverbindingen in het proces in moleculen gesplitst, wat ook tot de verbranding van koolstof leidt.
4e Tijdens de reductiefase worden de brandbare bestanddelen van het houtgas gevormd. De tijdens de oxidatiefase gevormde moleculen worden daarbij gereduceerd.

Een houtverwarmingsketel kan echter alleen goed werken als hij ook goed bediend wordt

 1. Doe hout in de verbrandingskachel en steek hem aan.
 2. De ventilator van de vergasser voegt verse lucht toe, die het houtgas in de vergassingspijpjes leidt.
 3. De verbranding veroorzaakt het verwarmingseffect.
 4. Nadat het hout verbrand is, moet je in de meeste gevallen met de hand nieuw hout toevoegen.
 5. Zo nu en dan moet je de asbus legen.

Waar moet ik op letten bij het plannen van een houtketel installatie?

Bij het plannen en installeren van een houtketel moet je ook een plaatselijk installatiebedrijf raadplegen. Voor je een houtketel koopt, moet je ook een kamer met voldoende ruimte hebben, want de ketel moet een bepaalde afstand tot de muur hebben, die varieert naargelang het model.

Een aparte ruimte ervoor zou het gemakkelijkst zijn voor de installatie en ook voor de tijdelijke opslag van hout. Het is ook raadzaam te zorgen voor voldoende stroomvoorziening, want de meeste houtvergassers hebben een elektrisch gestuurd ventilatiesysteem.

Samengevat moet je bij het plannen van een houtketel rekening houden met de volgende punten

 • Een geschikte ruimte met voldoende ruimte en voldoende stroomvoorziening.
 • Opheldering met de installateur en schoorsteenveger
 • Let op de afstand tussen de boomstamboiler en muren, plafond, deuren en ramen.
 • Win informatie in over speciale bouwvoorschriften met betrekking tot houtketels en verkrijg alle vergunningen.
 • Plan ruimte voor houtopslag.
 • Steek een houtketel alleen aan als er echt warmte nodig is.

Wat is het alternatief voor een houtketel?

Er zijn verschillende alternatieven voor een houtketel, zoals de pelletketel en houtsnipperverwarming, die op dezelfde manier werken als de houtketel. Maar gasverwarming of olieverwarming kan ook een keuze zijn. De volgende tabel moet je een overzicht geven van de verschillende alternatieven.

Heizungsart Beschreibung
Hackschnitzel Durch eine Förderschnecke wird werden die Hackschnitzel automatisch in den Kessel eingebracht. Eine Hackschnitzelheizung verbindet die umweltfreundliche Technik eines Scheitholzkessels mit dem einfachen Bedienungskomfort einer Gasheizung.
Pellets Wie bei der Hackschnitzelheizung wird auch bei der  Pelletheizung das Brennmaterial mithilfe einer Förderschnecke automatisch in den Kessel transportier. Pellets bestehen aus Stammholz oder Resten und werden mithilfe von hohen Druck und durch einen chemisch-physikalischen Prozess hergestellt. Die Pelletheizung erbringt eine sehr gleichmäßige Energieleistung.
Gas Die Gasheizung ist eine günstige Alternative und zeichnet sich im Betrieb im Vergleich zu anderen Heizungsarten als Günstig heraus. Eine Gasheizung benötigt auch wenig Platz und kein Lager für Brennstoff. Auch wird die Gasheizung oft mithilfe von einer Solarthermie ergänzt wodurch die Umweltbilanz verbessert werden kann.
Öl Die Ölheizung ist eine sichere und effiziente Technik, welche leicht mit einer Solarthermie verbunden werden kann. Die Heizungstechnik mit Öl ist stetig weiterentwickelt und optimiert wurde. Zu den großen Vorteilen zählt, dass diese Heizart im Betrieb günstig ist.

Er zijn al verschillende fabrikanten en bekende merken op het gebied van boomstamketels. De volgende lijst probeert je een overzicht te geven van enkele van de verschillende leveranciers waarvan je op de hoogte moet zijn.

 • Atmos
 • Viessmann
 • Santer Solar
 • NMT
 • ETA
 • Guntamtaic
 • Solarbayer

Koopcriteria: Dit zijn de factoren die je kunt gebruiken om houtskoolketels te vergelijken en te evalueren

In dit gedeelte stellen we de verschillende aankoopcriteria voor die van belang zijn met betrekking tot houtskoolketels, om het je zo gemakkelijker te maken een beslissing te nemen.

De criteria die je kunt gebruiken om zonnedakpannen te vergelijken zijn:

 • Rendement
 • Buffertank
 • Vulruimte
 • Uitstoot van verontreinigende stoffen

Rendement

Het rendement beschrijft de verhouding tussen de energie die in de vorm van hout geleverd wordt en de energie van de warmte. Slecht onderhoud kan leiden tot warmteverlies en dus tot een slecht rendement van de ketel.

Een kloofhoutketel moet een rendement hebben van maximaal 86%. Met een rendement van 90% kan een houtketel onder de beste omstandigheden nog steeds een CO-waarde van 0,25g/m3 en een stofwaarde van 50 mg/m3 bereiken. Als je een groot huis wilt verwarmen, is een rendement van ruim boven de 90% nodig.

Om een optimaal rendement te bereiken moet het verwarmingssysteem echter ook efficiënt werken en daarvoor moeten alle onderdelen zoals het regelsysteem, de warmteopslagtank en de systeemhydrauliek goed functioneren

Bij een vergelijking van het rendement moet je proberen een kostenberekening over meerdere maanden op te stellen, pas dan kun je een vergelijking evalueren.

Bufferopslagtank

Een bufferopslagtank dient als drukvereffeningsvat dat naar behoefte geladen of gelost wordt. In Duitsland wordt voor bepaalde maten houtketels een buffervatgrootte voorgeschreven, omdat daardoor de overtollige warmte kan worden opgeslagen. Het buffervat is ook nuttig, zodat de ketel niet steeds opgestookt hoeft te worden.

Het is belangrijk dat het bufferreservoir groot genoeg is om de vermindering van warmte op koude winterdagen ’s nachts op te vangen. Op zomerse dagen moet de bufferopslag van de boomstamboiler groot genoeg zijn om de energie van één ketelvulling op te slaan. Als een bufferopslagvat te klein is, kan de boiler afkoelen.

In principe moet je ervoor zorgen dat een houtketel een buffervolume heeft van 12 liter per liter brandstofvulruimte en ook minstens 55 liter/kW aan ketelvermogen.

Vulruimte

Een grote vulruimte zorgt ervoor dat een langere brandtijd mogelijk is. Hoe groter de brandstofcapaciteit, hoe langer je warmte kunt opwekken, want er kunnen ook bijzonder lange houtsoorten gebruikt worden. Je moet er dus voor zorgen dat de vulruimte van je houtketel niet te klein is.

De grootte van de vulruimte van je houtverwarming heeft ook invloed op het aantal keren per dag dat je je ketel moet vullen. (alex19pefz / Unsplash)

Uitstoot van vervuilende stoffen

Bij de aanschaf van een houtketel moet je altijd nagaan of je ketel aan alle voorwaarden voor een lage uitstoot van vervuilende stoffen voldoet. In principe kan gezegd worden dat houtvergassers bekend staan om hun lage uitstoot van verontreinigende stoffen.

Je kunt echter op een paar extra punten letten om op een milieuvriendelijke manier te verwarmen. Zoals hierboven al gezegd, beïnvloedt de mate van efficiëntie de uitstoot van verontreinigende stoffen. Hoe hoger het rendement, hoe lager de ontwikkeling van verontreinigende stoffen. Een efficiënte en bijzonder weinig vervuilende werkingswijze kan ook verzekerd worden door een primaire en secundaire luchttoevoer.

Wetenswaardigheden over boomstamketels

Nu je genoeg informatie over boomstamketels verzameld hebt, willen we je graag nog wat meer informatie geven. Daarom vind je hier meer waardevolle tips.

Hoe vaak moet je brandstof toevoegen aan een boomstamboiler?

Hoe vaak je brandhout aan een boomstamboiler moet toevoegen hangt af van de grootte van de boiler en het buffervat. Zoals gezegd kun je met een grotere vulkamer meer brandstof gebruiken, en het buffervat maakt het mogelijk overtollige warmte op te slaan.

In principe is het echter belangrijk dat je een keer per dag hout toevoegt, anders kan de ketel afkoelen, wat tot problemen met het verwarmingssysteem kan leiden.

Wat moet je weten over subsidies voor houtskoolketels?

Verwarmingssystemen worden gepromoot, zodat oude en onzuinige verwarmingssystemen door nieuwe milieuvriendelijke modellen worden vervangen en de klanten daarvoor kiezen. Goede verwarmingstechniek en isolatie kunnen iets goeds doen voor het milieu.

Je kunt subsidies aanvragen bij de Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) en het Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). De KfW is vooral verantwoordelijk voor de vervanging van verwarmingsinstallaties. BAVA, daarentegen, bevordert de installatie van hernieuwbare energiebronnen zoals biomassa, warmtepompen of thermische zonne-energie.

Om verwarmingssubsidies aan te vragen heb je een energie-adviseur nodig die beschikbaar is voor het project. Het is belangrijk dat je de aanvraag indient voordat de verbouwing begint. Afhankelijk van de instelling, dus KfW of BAFA, moet je echter meer gedetailleerde informatie inwinnen en nagaan aan welke eisen moet worden voldaan.

Wat is de beste manier om je boomstamboiler te onderhouden?

Een houtverwarmingsketel is een trouwe aanschaf en om te zorgen dat je verwarmingssysteem lang meegaat en geen problemen veroorzaakt, zijn er een paar tips en trucs voor onderhoud. We hebben daarom alle belangrijke punten samengevat in de volgende lijst:

 • De aslade moet wekelijks of met bepaalde tussenpozen geleegd worden
 • Afhankelijk van de grootte en het warmtevermogen varieert het hoe vaak dit gedaan moet worden.
 • Reiniging van de warmtewisselaar, de rookgaskanalen en de ketelruimte
 • Het juiste reinigingsmateriaal wordt bij de ketel geleverd. Je moet er vertrouwd mee raken en de houtketel even vaak schoonmaken als je het asreservoir leegt.
 • Afspraken met een schoorsteenveger zijn belangrijk voor het bedienen van boilers, want ze inspecteren het systeem en zorgen ervoor dat het goed werkt.

Verder lezen: Bronnen en interessante links

[1] https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/welche-heizung/holzheizung.html

[2] https://www.recknagel-online.de/nachrichten/heizungstechnik/1276-welche-heizsysteme-eignen-sich-f%C3%BCr-eine-klimaneutrale-w%C3%A4rmeversorgung-2050.html

Foto bron: belchonock / 123rf.com

Waarom kun je me vertrouwen?

Recensies